bat365在线平台中心 主页 > bat365在线平台列表

 • Part No.
 • Ptot
 • VR Min.
 • VR@ IR
 • VF
 • VF @ IF
 • IR
 • IR @ VR
 • trr
 • Package
 • 料号
 •  
 • (W)
 • (V)
 • (μA)
 • (V)
 • (mA)
 • (μA)
 • (V)
 • (ns)
 •  
 •  
 • 1N914WS
 • 0.2
 • 100
 • 100
 • 1
 • 10
 • 5
 • 75
 • 50
 • SOD-323
 •  
 • BAV19WS
 • 0.2
 • 120
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 100
 • 50
 • SOD-323
 •  
 • BAV20WS
 • 0.2
 • 200
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 150
 • 50
 • SOD-323
 •  
 • BAV21WS
 • 0.2
 • 250
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 200
 • 50
 • SOD-323
 •  
 • BAS20H
 • 0.2
 • 200
 • 100
 • 1
 • 100
 • 1
 • 200
 • 50
 • SOD-323
 •  
 • BAS21H
 • 0.2
 • 250
 • 200
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 200
 • 50
 • SOD-323
 •  
 • BAS316
 • 0.25
 • 100
 • 100
 • 1
 • 50
 • 1
 • 75
 • 4
 • SOD-323
 •  
 • 1N4448W
 • 0.5
 • 100
 • 100
 • 0.72
 • 5
 • 5
 • 75
 • 4
 • SOD-123
 •  
 • 1N914W
 • 0.4
 • 100
 • 100
 • 1
 • 5
 • 5
 • 75
 • 50
 • SOD-123
 •  
 • BAV16W
 • 0.5
 • 100
 • 100
 • 1
 • 50
 • 1
 • 75
 • 4
 • SOD-123
 •  
 • BAV19W
 • 0.5
 • 120
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 100
 • 50
 • SOD-123
 •  
 • BAV20W
 • 0.5
 • 200
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 150
 • 50
 • SOD-123
 •  
 • BAV21W
 • 0.5
 • 250
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 200
 • 50
 • SOD-123
 •  
 • 1SS226
 • 0.15
 • 85
 • 100
 • 1
 • 100
 • 2.5
 • 80
 • 4
 • SOT-23
 •  
 • BAW56
 • 0.225
 • 70
 • 100
 • 0.715
 • 1
 • 2.5
 • 70
 • 6
 • SOT-23
 •  
 • BAV70
 • 0.225
 • 70
 • 100
 • 0.715
 • 1
 • 2.5
 • 70
 • 6
 • SOT-23
 •  
 • BAV99
 • 0.225
 • 70
 • 100
 • 0.715
 • 1
 • 2.5
 • 70
 • 6
 • SOT-23
 •  
 • BAV199
 • 0.25
 • 85
 • 100
 • 0.9
 • 1
 • 0.005
 • 75
 • 3000
 • SOT-23
 •  
 • BAS21
 • 0.225
 • 250
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 200
 • 50
 • SOT-23
 •  
 • BAS21A
 • 0.225
 • 250
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 200
 • 50
 • SOT-23
 •  
 • BAS21C
 • 0.225
 • 250
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 200
 • 50
 • SOT-23
 •  
 • BAS21S
 • 0.225
 • 250
 • 100
 • 1
 • 100
 • 0.1
 • 200
 • 50
 • SOT-23
 •  
 • MMBD4148
 • 0.35
 • 100
 • 100
 • 0.715
 • 1
 • 2.5
 • 75
 • 4
 • SOT-23
 •  
展开
友情链接:乐投体育注册  乐鱼体育网址  巴黎人在线娱乐  巴黎人注册网址app  巴黎人官网手机版